development & design

development & design

“Sto mužů může postavit tábor, jen žena dokáže vytvořit domov.”  (Konfucius)

Do primárně mužského oboru developmentu a stavebnictví se snažím přinést jiný pohled, styl a přístup k vytváření rodinného bydlení. Zabývám se výstavbou rodinných domů a bytových projektů v Praze a blízkém okolí. Design interierů je mou vášní a skloubit dostupný design, funkční interiér a teplo domova je má osobní mise u každého z mých projektů.

www.primalore.cz

“One hundred men can set up camp, only a woman can make a home.” (Confucius)

I try to bring a different view, style and approach to creating family housing – to the primarily male field of development and construction. I am engaged in the construction of family houses and housing projects in Prague and the surrounding area. Interior design is my passion and to combine affordable design, functional interiors and the warmth of home is my personal mission in each of my projects.

www.primalore.cz

Dvůr Přední Kopanina

Vily Třešňová

Rezidence Boží Dar

Arboretum Praha

Bytový dům Suchdol

RD Nebušice